شرکت ره داد صنعت با بیش از 30 سال سابقه در صنعت خدمت گزار کشور عزیزمان ایران می باشد .

این شرکت در زمینه های مخطلف از جمله فرم دهی فلزان ، قطعه سازی خودرو ، انواع خدمات صنعتی داری انواع مختلف خط جوش  از جمله جوش آرگون ،جوش آلومینیوم ، جوش CO2 ، جوش برق ، انواع نقطه جوش و ... ، سیستم خط رنگ و ... ، مشغول خدمت گزاری می باشد .