انواع جوشکاری لیزر

توضیحات پروژه

 

انواع جوشکاری لیزر

 

 

§         جوشکاری هدایتی

 

§         جوشکاری نفوذی یا سوراخ کلیدی

 

 

جوشکاری لیزر به دو روش کلی انجام می شود. در روش هدایتی جوشکاری لیزر، حرارت از طریق هدایت گرمایی به فلز منتقل می گردد. این روش مختص لیزرهای یاقوتی به نسبت کم انرژی تر است که اغلب برای جوشکاری های کم عمق کاربرد دارد. در روش نفوذی یا سوراخ کلیدی، جوشکاری با لیزرهای پرانرژی و اغلب برای اتصال قطعات ضخیم یا پر کردن حفره ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تفاوت اساسی در این دو روش جوشکاری لیزر (LBW) آن است که در حالت اول سطح منطقه جوش شکسته نمی شود ولی در حالت جوشکاری نفوذی سطح ناحیه جوش باز می شود تا باریکه لیزر به درون ناحیه مذاب نفوذ کند. جوشکاری هدایتی به دلیل عدم نفوذ پرتوی لیزر به درون ماده، کمتر مستعد جذب گاز در هنگام جوشکاری است. در جوشکاری نفوذی بسته شدن غیرپیوسته سوراخ کلید احتمال بروز تخلخل در جوش را افزایش می دهد.

 

از آنجا که جوشکاری لیزر یک روش با چگالی انرژی بالا است نیاز به هدایت گرما برای ایجاد نفوذ عمیق ندارد و این برخلاف روش های معمول و مرسوم جوشکاری قوس الکتریکی (Arc Welding) و جوشکاری با گاز (Gas Welding) است که از طریق هدایت گرما به نفوذ دست می یابند. در جوشکاری لیزر هدایتی عرض جوش اغلب بزرگتر از عمق و انرژی ورودی بیشتر از مقدار لازم برای نفوذ است. در جوشکاری لیزر نفوذی یا سوراخ کلیدی منبع حرارت لیزر از سطح به داخل ضخامت ماده منتقل می شود و جوشی عمیق و نازک به وجود می آورد.

 

جزئیات پروژه

  • مشتریان: لیزر
  • تاریخ: یکشنبه, 25 آبان 1399