فیلم جوش لیزر

توضیحات پروژه

فیلمی که مشاهده می کنید جوش لیزر بلانک TWB تولید شرکت ره داد خودرو  می باشد که نشان دهنده تولید این قطعه برای اولین بار در کشور عزیزمان ایران می باشد .

 

جزئیات پروژه

  • مشتریان: جوش لیزر
  • تاریخ: چهارشنبه, 28 آبان 1399